Naše služby

VÝMĚNA DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ NA PLOVÁRNĚ HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Výměna deskových výměníků na Plovárně Hranice“.
Termín pro podání nabídek: 19.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Krycí list na nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo