Naše služby

Správa nemovitostí

Pro město spravujeme:

Pro SVJ spravujeme:

Městské byty jsou přiděleny usnesením Rady města na základě doporučení Bytové komise.

Spravujeme ubytovnu na ulici Tovární č.p. 1957 o kapacitě 75 osob. Ubytovací smlouvy jsou vždy na měsíc.

Nemovitosti

Nabízené služby

Opravy a údržba, revize

Účetnictví

předpis a výběr stanoveného nájmu, záloh na služby a ostatních plateb

evidence

dluhy

vyúčtování

ostatní služby