Naše služby

O nás

Jsme Ekoltes Hranice

Jsme Ekoltes Hranice, a.s. městská společnost, která byla založena v roce 1995. Jsme tady pro všechny občany města Hranice a spádových obcí, a to ve všech aspektech komunálních služeb: městský parkovací systém, správa veřejné zeleně, pohřebnictví, plovárna a letní koupaliště, svoz odpadů, sběrný dvůr, skládka a kompostárna, doprava a místní komunikace, veřejné osvětlení, správa nemovitostí.

ekoltes
sekačka

Cílem naší práce je: uklizené město, spokojenost občanů, účelné vynakládání finančních prostředků, ekologie a udržitelný rozvoj.

ekoltes
uvozovky

„Vždy jsem chtěl směřovat svým osobním rozvojem, znalostmi a vědomostmi k všeobecnému prospěchu lidí v mém okolí. Jako rodilý Hraničák vidím právě v naší společnosti příležitost tyto své cíle naplňovat a spolu s obyvateli našeho města zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.“

MGR. JAKUB HORÁK

Ředitel společnosti

Proč my

Alokovaná
místní firma

Čas

Časová
flexibilita

Spolupráce

Profesionalita
a kvalita

Cíle

 • uklizené město
 • spokojený občan
 • účelné vynakládání finančních prostředků
 • ekologie
 • udržitelný rozvoj
panáček

Vize

 • ekologičtější postupy
 • dobudování nového Ekocentra
 • rozvoj skládky v III. etapě

Mise

 • udržitelné a účelné nakládání s odpady
 • rozvoj technologií společnosti odpovídající 21. století
 • bezproblémový a spokojený život občanů Hranicka

Certifikát Ethnic Friendly

Společnosti EKOLTES Hranice, a. s. byla dne 2. 3. 2011 udělena značka ETHNIC FRIENDLY ZAMĚSTNAVATEL a dne 16. 3. 2011 předán certifikát. Jsme zaměstnavatelem, který se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.

Ke stažení

Struktura společnosti
Informace pro dodavatele