Naše služby

Ceník

Ceny jsou uvedené bez DPH

Fyzické osoby

Kód odpadu Název odpadu Skládkovné Poplatek za ukládání  odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. Finanční rezerva dle zákona  č. 541/2020 Sb.
t/Kč t/Kč t/Kč
170 107 Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 660 se stanoví vždy dle platného zákona o odpadech se stanoví vždy dle platného zákona o odpadech
170 504 Zemina a kamení * 330
200 202 330
170 604 Izolační materiály 660
170 605 Stavební materiály obsahující azbest 1870
200 203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 660
200 301 Směsný komunální odpad 660
200 303 Uliční smetky 660
200 307 Objemný odpad 880

Právnické osoby nebo fyz. osoby podnikající

Kód
odpadu
Název odpaduSkládkovnéPoplatek za ukládání  odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.Finanční rezerva dle zákona  č. 541/2020 Sb.
  t/Kčt/Kčt/Kč
170 107Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 061045se stanoví vždy dle platného zákona o odpadechse stanoví vždy dle platného zákona o odpadech
170 504Zemina a kamení *330
200 202330
170 604Izolační materiály1045
170 605Stavební materiály obsahující azbest1870
200 203Jiný biologicky nerozložitelný odpad1100
200 301Směsný komunální odpad1100
200 303Uliční smetky1100
200 307Objemný odpad1760

 

* je vyžadován protokol dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. Příloha č. 2 (Vodný výluh ukládaných odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše
přípustné hodnoty pro výluhovou třídu Iia)

 

Ceník uložení odkadu na kompostárnu

200 201Biologicky rozložitelný odpad1100

Ceník uložení odkadu na recyklační plochu

170 101Beton400
170 102Cihly400

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU ke stažení ZDE.