Naše služby

Ceník

Ceny jsou platné od 1.1.2024 a jsou uvedené bez DPH.

Fyzické osoby

Kód
odpadu
Název odpaduSkládkovnéPoplatek za ukládání  odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.Finanční rezerva dle zákona  č. 541/2020 Sb.
  t/Kčt/Kčt/Kč
170 107Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06860se stanoví vždy dle platného zákona o odpadechse stanoví vždy dle platného zákona o odpadech
170 504Zemina a kamení *430
200 202430
170 604Izolační materiály860
170 605Stavební materiály obsahující azbest2 430
200 203Jiný biologicky nerozložitelný odpad860
200 301Směsný komunální odpad860
200 303Uliční smetky860
200 307Objemný odpad1 145

Právnické osoby nebo fyz. osoby podnikající

Kód
odpadu
Název odpaduSkládkovnéPoplatek za ukládání  odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.Finanční rezerva dle zákona  č. 541/2020 Sb.
  t/Kčt/Kčt/Kč
170 107Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 061 360se stanoví vždy dle platného zákona o odpadechse stanoví vždy dle platného zákona o odpadech
170 504Zemina a kamení *430
200 202430
170 604Izolační materiály1 360
170 605Stavební materiály obsahující azbest2 430
200 203Jiný biologicky nerozložitelný odpad1 430
200 301Směsný komunální odpad1 430
200 303Uliční smetky1 430
200 307Objemný odpad2 288

* je vyžadován protokol dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. Příloha č. 2 (Vodný výluh ukládaných odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše
přípustné hodnoty pro výluhovou třídu Iia)

Ceník uložení odpadu na kompostárnu

200 201 Biologicky rozložitelný odpad 1 430

Ceník uložení odpadu na recyklační plochu

170 101 Beton 520
170 102 Cihly 520

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU ke stažení ZDE.