Naše služby

Ceník

Kód
odpadu
Název druhu
odpadu
HmotnostCena
bez DPH
Cena
s DPH
17 01 07Směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 061 t1 825 Kč2 040 Kč
17 05 04Zemina a kamení *1 t1 175 Kč1 254 Kč
17 06 04Izolační materiály1 t1 825 Kč2 040 Kč
17 06 05Stavební materiály obsahující azbest1 t2 275 Kč2 648 Kč
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpad1 t1 945 Kč2 185 Kč
20 03 01Směsný komunální odpad1 t1 945 Kč2 185 Kč
20 03 03Uliční smetky1 t1 945 Kč2 185 Kč
20 03 07Objemný odpad1 t2 545 Kč2 911 Kč

* je vyžadován protokol dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. příloha č. 2 (Vodný výluh ukládaných odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše
přípustné hodnoty pro výluhovou třídu IIa)

Ceny jsou platné od 1. 1. 2021

Ceny jsou uvedeny včetně všech zákonných poplatků.

POZOR: odpady kategorie N (nebezpečný) nelze na skládce ukládat; s výjimkou stavebního materiálu obsahujícího azbest (např. eternit, osinkocementové roury apod.).

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU ke stažení ZDE.