Naše služby

Ceník

obstaravatelská činnost za 1 nájemní jednotku v majetku města294 Kč bez DPH
obstaravatelská činnost za 1 bytovou jednotku u SVJ / domy s ústředním vytápěním a dodávkou TUV z domovní kotelny153 Kč vč. DPH
obstaravatelská činnost za 1 bytovou jednotku u SVJ / domy s lokálním topením v bytech nebo s vytápěním z domovní kotelny bez dodávky TUV164 Kč vč. DPH
úklidové práce ve společných prostorách domů / 1 hod.200 Kč bez DPH
odečty bytových vodoměrů / byt s 1 vodoměrem na SV9 Kč vč. DPH
odečty bytových vodoměrů / byt se 2 vodoměry na SV a TUV12 Kč vč. DPH
rozúčtování služeb u soukromého bytu při změně nájemníka / lokální topení a vlastní ohřev vody nebo topení z domovní kotelny a vlastní ohřev vody100 Kč bez DPH
rozúčtování služeb u soukromého bytu při změně nájemníka / dodávka tepla a teplé vody z blokové nebo domovní kotelny150 Kč bez DPH
hotovostní výdej přeplatku na pokladně pro 1 bytovou jednotku v domě SVJ20 Kč vč. DPH
vystavení duplikátu dokladu50 Kč vč. DPH
kopírování dokladů – 1 stránka2 Kč vč. DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2024