Naše služby

Ceník

Katalogové
číslo odpadu
Kategorie
odpadu
Název
odpadu
Cena za 1 kg
bez DPH pro firmy
Cena za 1 kg bez DPH
pro občany Hranic
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla16,5016,50
130111NSyntetické hydraulické oleje6,706,70
130205NNechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje6,706,70
130206NSyntetické motorové a mazací oleje6,706,70
130208NMotorové, převodové a mazací oleje6,706,70
130802NJiné emulze6,706,70
150101OPapírové a lepenkové obaly00
150102OPlastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie1,701,70
150102OPlastové obaly – čistý polystyren (kusový obalový a deskový izolační)0,900,90
150103ODřevěné obaly (palety, bedny apod.)2,102,10
150105OKompozitní obaly (TETRAPAK)00
150107OSkleněné obaly1,001,00
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné16,500
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály16,500
160113NOlejové filtry16,5016,50
080111NBrzdová kapalina16,5016,50
160119OPlasty (automobilové plasty, plasty tvrzené a jiné, kromě PET a igelit.folií a PVC folií)3,003,00
160120OSklo – pouze autosklo2,502,50
160211NVyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC a HFC – lednice (kompletní)00
160509NLaboratorní chemikálie a jejich směsi18,3018,30
160601NOlověné akumulátory0,700,70
160602NNikl-kadmiové akumulátory0,700,70
170107OStavební směs – suť (beton, cihly, omítka, střešní tašky, kámen, keramika, porcelán)2,202,20
170202OSklo – pouze drátosklo2,802,80
170203OPlasty stavebního charakteru3,703,70
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet16,5016,50
170302OAsfaltové směsi bez dehtu2,602,60
170405OŽelezo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina00
170407OSměsné kovy – výrobky z neželezných kovů a kombinovaných kovů00
170411OKabely – měděné a hliníkové vodiče (i s izolací)00
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky s obsahem azbestu4,904,90
170604OIzolační materiály (polyuretan. pěna, skelná vata, kamenná vlna, NE čistý polystyren)2,702,70
200101OPapír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby, kancelářský papír, karton)1,500
200102OSklo – sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveřních rámů)1,000
200111OTextilní materiály (nepotřebné oblečení v igelitových pytlích)00
200113NRozpouštědla16,500
200114NKyseliny16,500
200115NZásady16,500
200117NFotochemikálie18,300
200119NPesticidy18,300
200121NZářivky (kompletní)00
200121NJiný odpad obsahující rtuť65,000
200123NZařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – lednice, mrazáky (kompletní)00
200126NOlej a tuk8,500
200127NBarvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé16,500
200129NDetergenty, odmašťovací přípravky16,500
200132NJiná nepoužitelná léčiva16,500
200133NBaterie a akumulátory Pb, NiCd0,700
200134NBaterie tužkové, ploché a knoflíkové00
200135NVyřazená elektronická zařízení – televizory, monitory00
200136OVyřazené elektrické a elektronické spotřebiče – audio, video, počítače00
200138ODřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek, okna, dveře apod.)2,100
200139OPlasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie)1,700
200140OKovy00
200201OBiologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva, větve, kmeny stromů)2,600
200301OSměsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný odpad2,200
200307OObjemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek apod.)2,700

Cena za kg bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2021