Naše služby

Ceník

Katalogové
číslo odpadu
Kategorie
odpadu
Název
odpadu
Cena za 1 kg
bez DPH pro firmy
Cena za 1 kg bez DPH
pro občany Hranic
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla24,0024,00
130111NSyntetické hydraulické oleje9,809,80
130205NNechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje9,809,80
130206NSyntetické motorové a mazací oleje9,809,80
130208NMotorové, převodové a mazací oleje9,809,80
130802NJiné emulze24,0024,00
150101OPapírové a lepenkové obaly1,950
150102OPlastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie2,202,20
150102OPlastové obaly – čistý polystyren (kusový obalový a deskový izolační)1,171,17
150103ODřevěné obaly (palety, bedny apod.)2,702,70
150105OKompozitní obaly (TETRAPAK)00
150107OSkleněné obaly1,301,30
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné24,000
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály24,000
160107NOlejové filtry24,0021,45
160113NBrzdová kapalina24,0021,45
160119OPlasty (automobilové plasty, plasty tvrzené a jiné, kromě PET a igelit.folií a PVC folií)3,903,90
160120OSklo – pouze autosklo2,602,60
160211NVyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC a HFC – lednice (kompletní)00
160509NLaboratorní chemikálie a jiné směsi26,7026,70
160601NOlověné akumulátory1,001,00
160602NNikl-kadmiové akumulátory1,001,00
170107OStavební směs – suť (beton, cihly, omítka, střešní tašky, kámen, keramika, porcelán)2,852,85
170202OSklo – pouze drátosklo3,653,65
170203OPlasty stavebního charakteru4,804,80
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet24,0024,00
170302OAsfaltové směsi bez dehtu3,403,40
170405OŽelezo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina00
170407OSměsné kovy – výrobky z neželezných kovů a kombinovaných kovů00
170411OKabely – měděné a hliníkové vodiče (i s izolací)00
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky s obsahem azbestu7,207,20
170604OIzolační materiály (polyuretan. pěna, skelná vata, kamenná vlna, NE čistý polystyren)3,503,50
170605NStavební materiál obsahující azbest (eternit)7,207,20
200101OPapír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby, kancelářský papír, karton)1,950
200102OSklo – sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveřních rámů)1,300
200111OTextilní materiály (nepotřebné oblečení v igelitových pytlích)00
200113NRozpouštědla24,000
200114NKyseliny24,000
200115NZásady24,000
200117NFotochemikálie26,700
200119NPesticidy26,700
200121NZářivky (kompletní)00
200121NJiný odpad obsahující rtuť94,700
200123NZařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – lednice, mrazáky (kompletní)00
200126NOlej a tuk12,400
200127NBarvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé24,000
200129NDetergenty, odmašťovací přípravky24,000
200132NJiná nepoužitelná léčiva24,000
200133NBaterie a akumulátory Pb, NiCd1,000
200134NBaterie tužkové, ploché a knoflíkové00
200135NVyřazená elektronická zařízení – televizory, monitory00
200136OVyřazené elektrické a elektronické spotřebiče – audio, video, počítače00
200138ODřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek, okna, dveře apod.)2,700
200139OPlasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie)2,200
200140OKovy00
200201OBiologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva, větve, kmeny stromů)3,400
200301OSměsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný odpad2,900
200307OObjemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek apod.)3,500

Cena za kg bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2024

 

Každý návštěvník sběrného dvora se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, jeho demontáže a maximálně možného roztřídění do příslušných nádob a kontejnerů.
Za odpad, u něhož úpravy vedoucí k efektivnímu a ekologickému nakládání s odpadem nebyly provedeny (např. zárubně se zbytky suti, rámy se skly), bude účtována sazba dle platného ceníku!