Naše služby

Ceník služeb

Nájem a služby s nájmem spojené, hrob/hrobka

Nájem místa 15 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem 65 Kč/m2/rok
Pozn.: pro město Hranice Osvobozeno od DPH

Nájem a služby s nájmem spojené z místa pro urnovou hrobku nebo epitafní desku

Nájem z epitafního hrobového zařízení vybudovaného v r. 2019 (podíl 1/30 pořiz. ceny) 185,00 Kč/rok
Nájem místa 15 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem 110 Kč/m2/rok
Pozn.: pro město Hranice Osvobozeno od DPH

VÝKOP HROBU DO HLOUBKY 160 CM * (PrO DÍTĚ)

Úprava hrobu a okolí po pohřbu460 Kč
Výkop hrobu do hloubky 120-160 cm a zahazování7 600 Kč
Dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu300 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

VÝKOP HROBU DO HLOUBKY 160-210 CM *

Úprava hrobu a okolí po pohřbu460 Kč
Výkop hrobu do hloubky 160-210 cm a zahazování8 600 Kč
Dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu300 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Individuální vsyp popela na vsypové loučce

Provedení vsypu včetně údržby místa na 10 let 450 Kč

Uložení urny do společného hrobu

Demontáž a montáž krycí desky do 1,- m2250 Kč
Uložení urny100 Kč
Služby spojené s údržbou společného hrobu100 Kč

Uložení urny do vlastního hrobu

Výkop jamky pro urnu, zaházení a úprava místa100 Kč

Hrobka – příprava k pohřbení

Hrubé vyčištění hrobky, včetně přesunu rakve(í)5000 Kč
Dekorace hrobky suknem a instalace květinových darů po uzavření hrobky250 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Další

Vystavení náhradního dokladu (kopie) zdarma
Vyhledání údajů v evidenci zdarma
Zprostředkování služeb a prací + 10 %

*Příplatek za zimní období za promrzlou zeminu (od 1.11. do 1.4.) – 1 600,- kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022