Naše služby

Provozní řád vratných kelímků pro prodejce

 1. Každý prodejce piva a dalších čepovaných či nečepovaných nealko i alko nápojů na venkovních akcích pořádaných příspěvkovými organizace Města Hranice, je povinen používat výhradně vratné kelímky o velikosti 0,5 L a 0,2 1-hot cup. 
 2. Kelímky budou uloženy v uzavíratelných plastových přepravních boxech v počtu 216 ks/256 ks. V těchto přepravních boxech se budou také vydávat, přenášet, vyměňovat a vracet.
 3. Výdejní místo pro prodejce bude řádně označeno a bude se nalézat v označeném stánku. Zde si prodejce (případně osoba, která je vedená jako osoba zodpovědná za provoz stánku) na začátku akce vyzvedne předem dohodnuté množství vratných kelímků (přepravních boxů) na základě předávacího protokolu. Musí to být takové množství, aby postačilo prodejci na 1 prodejní den.
 4. Výdejní místo bude sloužit také k výměně použitých kelímků za čisté (na konci každého dne). Vyměňovat se budou pouze plné přepravní boxy, tzn. přepravní box s počtem 216 ks/256 ks použitých vratných kelímků bude vyměněn za zaplombovaný přepravní box s počtem 216 ks/256 ks čistých vratných kelímků. Při výměně se zohledňuje pouze počet.
 5. Pokud bude mít prodejce zájem o navýšení základního počtu vratných kelímků v průběhu akce, je možné provést toto navýšení rovněž na výdejním místě v označeném stánku, kde se doplní nový počet zapůjčených kelímků (přepravních boxů) naplněných kelímky na předávací protokol. 
 6. Prodejce vydává konzumentovi vratný kelímek oproti vratné záloze 50 Kč. 
 7. Prodejce vydá každý nápoj do čistého kelímku, tzn. pokud přijde návštěvník předá prodejci použitý kelímek, prodejce jej vezme k sobě a vydá nápoj v čistém kelímku. Tímto úkonem prodejce nebere ani nevydává žádnou zálohu. 
 8. Prodejce nepřijímá a nevyměňuje poškozený či rozbitý vratný kelímek. Zničený vrácený kelímek nebude zahrnut do závěrečného vyúčtování a bude tedy brán jako kelímek ,,nevrácený“. 
 9. Nejpozději 1 hodinu po oficiálním ukončení akce předá prodejce přepravní boxy se zapůjčenými kelímky (uskladněno zvlášť použité, zvlášť čisté kelímky) zpět na výdejní místo pořadatele. Zde budou přepočítány a dle předávacího protokolu bude za chybějící kelímky vyúčtován poplatek 50 Kč/kelímek, který prodejce inkasoval od konzumenta. Za zapůjčené kelímky zaplatí prodejce částku za pronájem a to dle smlouvy o nájmu kelímků. Na základě předávacího protokolu bude prodejci vystavena faktura. 
 10. Pokud se prodejce nedostaví k vrácení a vyúčtování do doby určené k předávání, bude mu dofakturována celá částka za zapůjčené kelímky i přepravní boxy dle předávacího protokolu.
 11. Vratné kelímky přijímá zpět prodejce do stánku. Na zahájení Vánočních trhů tj. 2.12.2022 bude navíc možné vrátit kelímek do stánku označeného „VRATNÉ KELÍMKY“. Zpět se přijímají pouze nerozbité a nepoškozené kelímky. Oproti nim bude konzumentovi vrácena vratná záloha 50 Kč/ks. 

 

 

Vydáno: 25.11.2022 

Mgr. Jakub Horák, ředitel společnosti 

EKOLTES HRANICE, a.s.