Naše služby

Jak třídit odpad

Plasty a nápojové kartony

Žlutý kontejner

Plasty jsou jednoduše řečeno směsí chemických látek, v přírodě téměř nepodléhají přirozenému rozkladu, proto je velmi důležité co nejvíce plastů vytřídit z běžného komunálního odpadu do žlutých kontejnerů.

Nápojové kartony jsou složeny z různých materiálů, jsou ale vyrobeny tak, aby byly recyklovatelné. Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná papírová část, jsou tedy recyklovány převážně v papírnách. Další možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních termoizolačních desek.

Co třídit do žlutých kontejnerů

popelnice plasty

Označení výrobků, které patří do žlutých kontejnerů

Co zásadně do žlutých kontejnerů nepatří

Papír

Modrý kontejner

Papír se vyrábí z vláken celulózy celkem jednoduchým způsobem. Primárně se vyrábí z přírodní celulózy především ze smrku. Mnohem ekologičtější způsob je recyklace celulózy z odpadního či sběrového papíru.

Co do modrého kontejneru patří

popelnice papír

Označení výrobků, které patří do modrých kontejnerů

Co zásadně do modrých kontejnerů nepatří

Sklo

Zelený a bílý kontejner

Sklo má velkou výhodu v tom, že se dá recyklovat opakovaně, v podstatě do nekonečna. V principu je sklo vlastně jen roztaveným křemičitým pískem s příměsí sody nebo oxidu vápenatého.

Co do kontejneru na sklo patří

kontejner sklo

Označení výrobků, které patří do kontejneru na sklo

Co zásadně do kontejneru na sklo nepatří