Naše služby

Ceník

Kód
odpadu
Název druhu
odpadu
HmotnostCena
bez DPH
200 201Biologicky rozložitelný odpad1 t1 430Kč

Ceny jsou platné od 1. 1. 2024

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro občany města Hranic je uložení bioodpadu v obvyklém množství ZDARMA.

Po domluvě s vedoucím provozovny lze uložit i jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (s ohledem na jejich kvalitu a množství).

ODBĚR kompostu

Prodej kompostu v ceně 600,- Kč/t s DPH.

Odběr kompostu je možný pondělí – pátek, v době od 12:00–14:30 hod. nebo po telefonické domluvě (777 466 107).
Informace o stavu zásob na tel.: 777 466 107.
Certifikát kompostu