Naše služby

Ceník

Kód odpadu Název druhu odpadu Hmotnost Cena bez DPH
200 201 Biologicky rozložitelný odpad 1 t 1 100 Kč

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro občany města Hranic je uložení bioodpadu v obvyklém množství ZDARMA.

Po domluvě s vedoucím provozovny lze uložit i jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (s ohledem na jejich kvalitu a množství).

ODBĚR kompostu a dřevní štěpky

Odběr kompostu a štěpky pro občany Hranic a místních částí je ZDARMA.
Prodej kompostu a štěpky firmám v ceně 100,- Kč/t bez DPH.

Z provozních důvodů je odběr možný pouze v pátek, v době od 10:00–13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).
Informace o stavu zásob na tel.: 581 674 441, 777 466 107.
Certifikát kompostu