Naše služby

Ceník

Kód
odpadu
Název druhu
odpadu
HmotnostCena
bez DPH
200 201Biologicky rozložitelný odpad1 t1 430Kč

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro občany města Hranic je uložení bioodpadu v obvyklém množství ZDARMA.

Po domluvě s vedoucím provozovny lze uložit i jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (s ohledem na jejich kvalitu a množství).

ODBĚR kompostu a dřevní štěpky

Odběr kompostu a štěpky pro občany Hranic a místních částí je ZDARMA.
Prodej kompostu a štěpky firmám v ceně 100,- Kč/t bez DPH.

Z provozních důvodů je odběr možný pouze v pátek, v době od 10:00–13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).
Informace o stavu zásob na tel.: 581 674 441, 777 466 107.
Certifikát kompostu