Naše služby

POPTÁVKA ÚVĚRU

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „Poptávka úvěru“.
Termín pro podání nabídek: 9.11.2021 do 13 hod. (Změna termínu uzávěrky výběrového řízení)

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení