Naše služby

OPRAVA SSZ MOSTNÍ – 28. ŘÍJNA HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „Oprava SSZ Mostní – 28. října Hranice“.
Termín pro podání nabídek: do 3.7.2020 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Technická specifikace 1
Technická specifikace 2