Naše služby

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA parc. č. 2267/1 A 2228/2, k.ú. VELKÁ U HRANIC

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Opravu místní komunikace na parc. č. 2267/1 a 2228/2, k.ú. Velká u Hranic“.

Termín pro podání nabídek: 27.7.2020 do 10:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Položkový rozpočet

Projektová dokumentace: https://www.uschovna.cz/zasilka/AIYZB99ZBM47N33R-42F/YCD84F38T6