Naše služby

DODÁNÍ SEKACÍHO MALOTRAKTORU – 1 KS

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodání sekacího malotraktoru – 1 ks“.
Lhůta pro podání nabídek: do 30.4.2018 14:00 hod.
Zadávací dokumentace:
Zadání výběrového řízení
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy