Naše služby

„DODÁNÍ MALOTRAKTORU“

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodání malotraktoru“.
Termín pro podání nabídek: do 19.3.2021 14:00 hod.

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení