Naše služby

Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích, zjednodušeně popelnic, je prvním krokem k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě.

Čipování bylo na přelomu roku zkomplikováno zpožděním dodávek kvůli covidu a také nepříznivým počasím, ale nyní se blížíme k závěru 1. etapy, a tou je očipování nádob v rodinné zástavbě a centru města.

Některé popelnice ale zatím očipovány nejsou, mezi hlavní důvody patří například:
– popelnice v den svozu nebyla umístěna na svozovém místě,
– popelnice ani nemovitost nebyly označeny číslem popisným a nebylo tedy možné určit, komu popelnice patří,
– nejsou očipovány také popelnice u nemovitostí, kde nebydlí občan s trvalým pobytem.

Zatím také z organizačních, kapacitních a klimatických důvodů nebyly označeny popelnice z nemovitostí na odlehlých místech.

Poslední kontrola a doplnění čipů proběhne v týdnu od 31. srpna do 3. září 2021. Proto žádáme občany, aby v den svozu (od 6.00 do 16.00 hodin) všechny popelnice, které používají a nemají je očipovány, nechali na běžném svozovém místě a označili je číslem popisným.

Čipy na svozových nádobách pak budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT, což je systém na evidenci odpadů, díky kterému bude mít město dokonalý přehled o odpadech. Veškeré informace o našem odpadovém hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme možnost generovat podklady a tvořit různé statistiky, čímž zefektivníme administrativu.

Aby však mohla být vyhodnocena získaná data ze zavedeného systému, potřebujeme Vaši spolupráci.

Žádáme proto občany o kontrolu popelnic, zda na plastových popelnicích mají nalepen a na kovových popelnicích u místa sváru přinýtován čip (vypadá jako QR kód).

V říjnu proběhne kontrolní svoz, kdy popelnice bez čipu nebudou vyvezeny.

Označování svozových nádob má za cíl:
– celkové zmapování odpadových toků,
– zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím,
– maximalizování efektivity stávajícího systému, což by mělo vést k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro všechny občany.

(zdroj: Hranický zpravodaj 8/2021)