Naše služby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ „AREÁL EKOLTES HRANICE“

EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: Příprava území „Areál Ekoltes Hranice“.
Termín pro podání nabídek: 11.3.2022 do 14 hod.

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list rozpočtu
Položkový rozpočet

Mohlo by vás dále zajímat

Harmonogram prací ve 29. týdnu

Níže uvádíme harmonogram prací, které budou prováděny ve 29. týdnu na střediscích veřejné zeleně a místních komunikacích takto: https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-MK_29_tyden.pdf https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-VZ_29_tyden.pdf

Přečíst »