Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 42. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 18.10. do 22.10.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat