Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 39. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 27.9. do 1.10.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat