Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 36. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 6.9. do 10.9.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat