Naše služby

Ekoltes posuzoval, jak lidé třídí odpady

Jak dobře vlastně lidé v Hranicích třídí?

To chtělo zjistit vedení města i společnost Ekoltes Hranice, a proto nechal Ekoltes Hranice provést podrobný rozbor obsahu sváženého odpadu.

A výsledky nebyly zrovna potěšující.

Ve čtvrtek 9. září provedla specializovaná firma JRK rozbor sváženého bio odpadu a komunálního odpadu ze sídlišť v Hranicích.

Podrobné a komplexní výsledky budou zveřejněny, jakmile budou zpracovány. Již nyní je ale z předběžných čísel jasné, že máme v třídění odpadů co zlepšovat.

Například v 1350 kilo bio odpadu bylo 29 kg příměsi.
Největším podílem byly plasty 13,8 kg a gastro odpad 8,2 kg, což je celkově asi 2 až 3 % odpadů, které nepatří do bio složky.
Z toho jednoznačně vyplývá, že občané ve své podstatě znehodnocují materiál pro kompostování již na svém vstupu.
I několik kilo nežádoucího odpadu dokáže znehodnotit objem bio složky v celém sváženém popelářském voze, protože ty jsou vybavené lisem pro úsporu místa a hutnění.
A takto zhutněné příměsi se již nedají z bio odpadu separovat.
Ruční separace je časově a finančně natolik náročná, že nepřipadá v úvahu.

Špatně dopadl také další rozbor, jehož cílem byl komunální odpad. Ten obsahoval kolem 70 % příměsi složek odpadu, které lze separovat.
Nejvíce byly znovu obsaženy plasty a dále kovové obaly – plechovky.
Je velkou škodou, že v komunálním odpadu se ve velké míře objevují zrovna kovy, které jsou pro druhotné zpracování velice vhodné.

Výsledky rozboru představitele Ekoltesu nepřekvapily a jen potvrdily předpoklad, že separace odpadů na Hranicku je sice na dobré úrovni, ale k dokonalosti má velmi daleko.

Chceme tedy znovu apelovat na všechny, kterým životní prostředí a jejich vlastní okolí není lhostejné, aby se zamysleli nad možnostmi předcházení tvorbě odpadů, případně nad jejich separací a možnou ekologickou likvidací.

(zdroj: Hranický zpravodaj 10/2021)

Mohlo by vás dále zajímat

Harmonogram prací ve 29. týdnu

Níže uvádíme harmonogram prací, které budou prováděny ve 29. týdnu na střediscích veřejné zeleně a místních komunikacích takto: https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-MK_29_tyden.pdf https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-VZ_29_tyden.pdf

Přečíst »