Naše služby

ZŘÍZENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO SKLAD PLASTŮ TKO HRANICE – JELENÍ KOPEC

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Zřízení zpevněné plochy pro sklad plastů TKO Hranice – Jelení kopec“.
Termín pro podání nabídek: 15.11.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list nabídky
Výkaz/výměr část 1
Výkaz/výměr část 2
Výkaz/výměr část 3
Výkres 1
Výkres 2