Naše služby

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŽELEZOBETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ V HRANICÍCH

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Zpracování projektové dokumentace železobetonové akumulační jímky pro letní koupaliště v Hranicích“.

Termín pro podání nabídek: 10.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Ujednání k návrhu smlouvy o dílo
Hydraulický výpočet