Naše služby

VÝMĚNA OKEN NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Výměnu oken na administrativní budově“.
Termín pro podání nabídek: do 23.12.2019 11:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Specifikace k cenové nabídce