Naše služby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI VELKÁ U HRANIC

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Velká u Hranic“.
Termín pro podání nabídek: 21.10.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1 – slepý rozpočet