Naše služby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: „Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění“.
Termín pro podání nabídek: 9.10.2019 do 13:00 hod.
Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Specifikace k cenové nabídce