Naše služby

A8/2021 – č.p.2000 TOVAČOVSKÉHO – OPRAVA STŘECHY A PODHLEDŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: „A8/2021 – č.p.2000 Tovačovského – oprava střechy a podhledů“.
Termín pro podání nabídek: 13.9.2021 do 13:00 hod.

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Kalkulace
Půdorys střechy