Naše služby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – HROMŮVKA č.p. 1892, OBRÁNCŮ MÍRU č.p. 1377 – REKONSTRUKCE BYTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: „Hromůvka č.p. 1892, Obránců Míru č.p. 1377 – rekonstrukce bytů“.
Termín pro podání nabídek: 22.10.2019 do 13:00 hod.
Materiály ke stažení:
Výzva k podání cenové nabídky

Čestné prohlášení
Projektová dokumentace + slepé rozpočty

OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
V bodě 5. Odstavec ZÁRUKA bude nově uvedeno toto: Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce min. záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.