Naše služby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Č.P.1721 NERUDOVA – MODERNIZACE BYTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „A1/2018 – č.p. 1721 Nerudova – modernizace bytů“.

Lhůta pro podání nabídek: 28.5.2018 do 13:00 hod.

Dokumentace ke stažení:

Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo

Přílohy