Naše služby

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI EKOLTES Hranice, a.s.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „ÚKLIDOVÉ SLUŽBY v objektech společnosti EKOLTES Hranice, a.s.“.Termín pro podání nabídek: 15.2.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 6 a)
Příloha č. 7
Příloha č. 8