Naše služby

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE – PLYNOVÉ KOTELNY K21, STRUHLOVSKO 1536, HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Stavebně montážní práce – plynové kotelny K21, Struhlovsko 1536, Hranice“.

Termín pro podání nabídek: 24.7.2019 do 13:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace