Naše služby

STAVBA EKOCENTRA HRANICE – KOORDINÁTOR BOZP

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Stavba Ekocentra Hranice – koordinátor BOZP“.
Termín pro podání nabídek: 12.5.2020 do 10:00 hod.

Materiály ke stažení:Výzva k podání nabídky
Souhrnná technická zpráva
Průvodní zpráva
Situace stavby
Plán BOZP
Čestné prohlášení

VYSVĚTLENÍ bodu 7, odrážky 2. Výzvy k podání nabídky ZDE: