Naše služby

SMART NÁDRAŽÍ HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „Smart nádraží Hranice“.
Lhůta pro podání nabídek: 22.4.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha