Naše služby

RUČNĚ VEDENÝ CEPOVÝ MULČOVAČ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „dodání ručně vedeného cepového mulčovače“.
Termín pro podání nabídek: do 8.2.2018 14:00 hod.
Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy