Naše služby

REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE SÍDLIŠTĚ CVH

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „Rekonstrukce účelové komunikace sídliště CVH“.
Lhůta pro podání nabídek: 9.6.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Slepý rozpočet