Naše služby

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, k.ú. Hranice

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku „Příprava území, k.ú. Hranice„.
Termín pro podání nabídek: 4.6.2020 do 10:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Rozhodnutí MÚ Hranice
Vyrozumění o nabytí právní moci rozhodnutí

Položkový rozpočet, Projektová dokumentace ke stažení na: https://www.uschovna.cz/zasilka/YY582V5ZWGW87T57-I47/L6DB3LUBKF