Naše služby

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ „AREÁL EKOLTES HRANICE“

EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: Příprava území „Areál Ekoltes Hranice“.

Termín pro podání nabídek: 11.3.2022 do 14 hod.

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list rozpočtu
Položkový rozpočet