Naše služby

POJÍZDNÝ KOMPRESOR ATLAS COPCO

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodání „Pojízdného kompresoru Atlas Copco“.
Termín pro podání nabídek: 25.10.2021 do 14 hod.

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení