Naše služby

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ULICE TOVÁRNÍ, HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: „Oprava veřejného osvětlení ulice Tovární, Hranice“.

Termín pro podání nabídek: do 19.10.2018 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz níže:
Zadání výběrového řízení
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1