Naše služby

OPRAVA PODVOZKU VOZIDLA MULTICAR M26 8622

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Opravu podvozku vozidla multicar M26 8622“.
Termín pro podání nabídek: 29.11.2021 do 14 hod.

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení