Naše služby

Letní koupaliště – oprava sání ze dna vyrovnávací nádrže, oběhové čerpadlo

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Letní koupaliště – oprava sání ze dna vyrovnávací nádrže, oběhové čerpadlo“.
Termín pro podání nabídek: 10.6.2019 do 14:00 hod.
Materiály ke stažení viz. níže:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Položkový rozpočet
Návrh smlouvy o dílo
Ujednání ke smlouvě o dílo