Naše služby

KOMUNÁLNÍ VOZIDLO DO 3,5 t

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodání „Komunálního vozidla do 3,5 t“.
Lhůta pro podání nabídek: do 2.5.2018 14:00 hod.
Zadávací dokumentace:
Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy