Naše služby

FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele „Fyzické ostrahy objektů“.
Termín pro podání nabídek: 20.5.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2