Naše služby

Dodavatel fyzické ostrahy objektů

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodavatele fyzické ostrahy objektů“.
Termín pro podání nabídek: 2.5.2019 do 14:00 hod.
Materiály ke stažení viz. níže:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2