Naše služby

DODÁNÍ ŠTĚPKOVAČE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodání štěpkovače“.
Termín pro podání nabídek: 18.11.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy