Naše služby

DODÁNÍ MINI-BAGRU – 1KS

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodání mini-bagru – 1ks“.

Termín pro podání nabídek: 7.3.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Návrh kupní smlouvy