Naše služby

DODÁNÍ KONTEJNERŮ – 3ks

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na DODÁNÍ KONTEJNERŮ – 3KS
Lhůta pro podání nabídek: 20.7.2018 do 14:00 hod.
Dokumentace ke stažení:

Čestné prohlášení

Kupní smlouva

Krycí list

Technické parametry

Zadání VŘ