Naše služby

DODÁNÍ BAGRU

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodání bagru“.
Termín pro podání nabídek: 29.9.2021 do 14:00 hod.

Zadání výběrového řízení + krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Technická specifikace