Naše služby

DODÁNÍ AUTOMATICKÉHO EVIDENČNÍHO SYSTÉMU ODPADŮ VČETNĚ EVIDENCE NAPLNĚNOSTI NÁDOB ODPADU PRO ČTYŘI SVOZOVÁ VOZIDLA

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na „Dodání automatického evidenčního systému odpadů včetně evidence naplněnosti nádob odpadu pro čtyři svozová vozidla“.

Lhůta pro podání nabídek: 19.6.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Položkový rozpočet