Naše služby

Celoroční práce na zpracování biologicky rozložitelného odpadu /BRKO/ k následnému kompostování na skládce EKOLTES Hranice a.s.

Společnost EKOLTES Hranice a.s. vyhlašuje výběrové řízení na Celoroční práce na zpracování biologicky rozložitelného odpadu k následnému kompostování na skládce odpadů EKOLTES Hranice a.s.

Termín pro podání nabídek je do 17.3.2023 do 14 hod.

https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/ZADANI-VYBEROVEHO-RIZENI.pdf

https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/KRYCI-LIST-NABIDKY.pdf

https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/CESTNE-PROHLASENI-1.pdf